Open post
Wycinka drzew Warszawa

Wycinka drzew w Warszawie

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują przepisy ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie podmioty (osoby fizyczne i prawne) mogą usuwać drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

Read More

Scroll to top