projektowanie ogrodów

Zakładanie ogrodów: Warszawa i okolice

Założenie ogrodu zaczynamy od uzgodnienia zakresu prac i przygotowania kosztorysu poszczególnych etapów prac. Każdy ogród jest inny, podobnie jak oczekiwania i możliwości finansowe jego właścicieli. Założenie niedużego ogrodu zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej trwa średnio 3-4 tygodnie. Prace wykonywane przez doświadczonych pracowników przebiegają sprawnie.

 

Zakładanie ogrodów składa się najczęściej z następujących etapów:

– przygotowanie terenu pod ogród (wywóz pozostałości po budowie, zdjęcie darni i wywóz odpadów),

– praca glebogryzarką,

– zakup i dowóz ziemi urodzajnej, roztaczkowanie ziemi i wyrównanie terenu,

– wytyczenie ścieżek, rabat i trawnika,

– opracowanie projektu i rozłożenie instalacji nawodnienia (z podłączeniem i jej późniejszym serwisowaniem)

– wykonanie ścieżek i nawierzchni (wraz z transportem materiałów),

– wykonanie obrzeży (ekobord),

– wyłożenie rabat geowłókniną,

– transport i nasadzenia drzew i roślin,

– wysypanie rabat (kora lub otoczaki),

– wykonanie trawnika (z siewu lub z rolki – współpraca z firmą ROLLTRAW),

– pielęgnacja ogrodu

Na życzenie klientów zakładamy siatki na krety.
Zajmujemy się również rewitalizacją zaniedbanych ogrodów, trawników i żywopłotów.

Scroll to top