Open post
inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni

Przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni jest konieczne w przypadku nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje. Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja pozwala na ocenę stanu zdrowotnego zieleni rosnącej na terenie nieruchomości. Umożliwia również oszacowanie wysokości opłaty jaką inwestor będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wycinki drzew i krzewów w związku z planowaną inwestycją.

Read More

Scroll to top